Taalbeleid

Taal is belangrijk…

Het is de meest voorkomende vorm van uitdrukken. Een belangrijke manier dus om uit te leggen aan anderen wat je voelt en denkt. Dit kan zowel door gesproken taal als geschreven taal. Daarom vinden wij het belangrijk dat de taalvaardigheden bij leerlingen op onze school verder ontwikkeld en versterkt worden.

Taal is overal…

Op straat, bij de bakker, tijdens een online game-overleg met teamgenoten, in de sport, op televisie, in een liedje, enz. Deze oneindige lijst van voorbeelden toont de sterke aanwezigheid van taal in onze samenleving aan. Ook op school is taal een belangrijk deel van het lessenpakket en het voornaamste communicatiemiddel binnen alle vakken. Want hoe kan je immers een wiskundig vraagstuk oplossen of een windmolen in techniek maken als je de woorden niet begrijpt…

Taal opent deuren…

Wie de talige vaardigheden onder de knie krijgt zal merken dat vele deuren in de toekomst open zullen gaan. Zowel op de werkvloer als in het persoonlijk leven. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat leerlingen het Algemeen Nederlands correct leren hanteren en zinvol gebruiken. Naast de aandacht voor de beheersing van het Algemeen Nederlands in al zijn facetten vinden we ook meertaligheid een meerwaarde. Wie meerdere talen beheerst zal met meer mensen kunnen communiceren, meer verschillende boeken en websites kunnen raadplegen en zal zich meer verdiept hebben in andere culturen. Toch handig wanneer je later de wereld zou rondreizen of gaat werken in een ander land.

Taal is plezier…

Als laatste willen we leerlingen het plezier in taal laten ervaren. Dit bevordert de intrinsieke motivatie om beter te willen worden in taal. Want wie plezier heeft, krijgt zin in meer.