Waarom vinden wij ICT op school belangrijk?

Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter ondersteuning van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op veranderende maatschappelijke en economische context en proberen we vorm te geven aan de missie van de school, kort gezegd: aan het geven van uitdagend, aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs.