Onze studierichtingen

In het eerste middelbaar wordt er een onderscheid gemaakt tussen een eerste leerjaar A en een eerste leerjaar B. Omdat de A-stroom gericht is op leerlingen die voorbereid worden op hogere studies (bachelor en master), hebben we het liever over de leerlingen in "Talent@study". Daarnaast heb je leerlingen die voorbereid worden op een werksituatie. Hiervoor gebruiken we de term "Talent@work".

  Talent@study Talent@work
Eerste jaar

Talentverkenning
Talent Surf&Sail
Talent Klassieke Talen

Talentverkenning
Talent Surf&Sail

Tweede jaar

Klassieke talen
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen
Grafische communicatie en media
Maatschappij en welzijn
Sport
Sport (Surf&Sail)

STEM-technieken: printmedia
Verzorging
Voeding en horeca
Sport
Sport (Surf&Sail)

Wanneer er een getuigschrift is van het basisonderwijs dan moet de leerling een keuze maken uit de kolom Talent@study, wanneer dit er niet is uit de kolom Talent@work.