Missie en visie

Autonome Middenschool Bredene

“Middenschool Bredene, de school voor talentontwikkeling en studiekeuzebegeleiding!”

Alle leerlingen in Vlaanderen krijgen in de eerste twee jaar van het middelbaar eenzelfde, brede basisvorming. Vanaf het derde middelbaar moeten de leerlingen een belangrijke studiekeuze maken. Onze missie is duidelijk: we laten onze leerlingen hun eigen talenten ontdekken aan de hand van twee vragen: "Wat doe ik graag?" en "Wat kan ik goed?". Leerling, ouders en schoolteam gaan daarna samen op zoek naar een gepaste studierichting voor het derde middelbaar.   

We zetten ook sterk in op het dichten van de kloof tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Hiervoor werken we nauw samen met enkele basisscholen uit de buurt: leerkrachten nemen leerplannen van beide niveau's onder de loep, er zijn lesbezoeken en workshops, etc. Daarnaast kunnen we, door onze kleinschaligheid, de leerlingen die net van het lager komen ook optimaal begeleiden naar zelfstandigheid.

Conclusie: de Autonome Middenschool Bredene vormt de brug tussen het lager en secundair onderwijs waarbij  de leerlingen hun eigen talenten ontdekken en gestimuleerd worden om die talenten verder te ontwikkelen. Onder leeftijdsgenoten kunnen ze zich rustig ontplooien en worden ze klaargestoomd om in het derde middelbaar de betere studiekeuze te kunnen maken.