Hoe werken wij op maat van elke leerling?

We zijn allemaal anders. Ook op schools vlak presteren we op  een andere manier. Zo zijn er leerlingen die sterk uitblinken in wiskunde of talen. Anderen hebben nood om bijgewerkt te worden. We verwerken leerstof in een verschillend tempo of studeren volgens een bepaalde leerstijl.

De Autonome Middenschool Bredene komt op verschillende vlakken tegemoet aan deze verschillen. Het is inherent aan onze pedagogische visie.

Differentiëren op tempo

Onze leerkrachten voorzien in hun lesmateriaal verschillende extra uitdagende oefeningen. Wie vlugger klaar is, kan online of in de les uitdiepingsoefeningen krijgen. Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om een bepaald leerstofonderdeel onder de knie te krijgen, mogen deze ook gebruiken.

Differentiëren op niveau

Voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans krijgen verschillende klassen op hetzelfde tijdstip les. De beide leerkrachten kunnen op die manier aan co-teaching doen om zo tegemoet te komen aan de verschillende noden van elke leerling.
Op deze manier kunnen er nieuwe dynamische groepen ontstaan: de groep met de basisleerstof en de groep die extra uitgedaagd wordt.

Differentiëren op interesse

Tijdens de uren skillslab kunnen de leerlingen verschillende interessegebieden ontdekken: STEM, kunst, economie, ICT, sociale wetenschappen... Elke leerling krijgt de kans om tijdens het jaar uit te blinken in bepaalde studiegebieden of om nieuwe talenten te ontdekken in functie van hun latere schoolloopbaan.