EduSurf&Sail

Ligt jouw talent bij surfen en zeilen? Heb je interesse in deze twee sporten of ben je aangesloten bij een club? Dan kan je bij ons jouw hobby combineren met school. Dankzij onze ligging kunnen wij jou de kans bieden om jouw talenten in deze specifieke sporttak volledig te ontplooien. Kies vanaf het eerste middelbaar voor EduSurf&Sail en krijg naast de basisvorming surf- en zeillessen van een professionele trainer.

Lessentabel

Basisvorming - 27 uur

Talen

10u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Natuurwetenschappen

       Aardrijkskunde

       Techniek

 

Creatieve vorming

2u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Burgerschap en ondernemen

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Optie EduSurf&Sail- 5 uur

Surfen en zeilen                                        2u
Talentontwikkeling 3u

Het vak 'talentontwikkeling' heeft al doel een betere oriëntatie voor onze leerlingen mogelijk te maken.

We doen dit op 3 verschillende niveaus:

1. VERSTERKEN = het wegwerken van tekorten in de algemene vorming;

2. VERDIEPEN = een aantal vakken uit de algemene vorming verder uitdiepen;

3. VERKENNEN = exploreren van vakken die niet tot de algemene vorming behoren.

We werken hierbij met miniprojecten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Digital Art and Media: "Hoe wordt een Hollywoodscene gemaakt?"
- STEM: "Hoe bepaalt men het reliëf van de zeebodem?"
- Geschiedenis: "Welke betekenis hebben onze hiërogliefen?"

- ...

* Bovenstaande lessentabel is onder voorbehoud van wijzigingen conform het decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

We volgen de ontwikkelingen van het secundair onderwijs nauwgezet en we houden je graag via onze website op de hoogte.

Extra achtergrondinformatie over de hervorming van het secundair onderwijs kun je ook op volgende website terugvinden.