Het zorgbeleid

Elke leerling verdient, naast een succesvolle vorming, om op verschillende manieren begeleid te worden. Motto van ons zorgbeleid is:

"Anticiperen eerder dan reageren"

Dit betekent dat onze schoolstructuur een aantal essentiële zaken bevat die de leerlingen ondersteunen in het leren en het leven op de school.

Onze school staat er op elke leerling zo individueel mogelijk te begeleiden, waarbij de leerling steeds centraal staat. De begeleiding/ zorg zal steeds eerst en vooral gebeuren op schoolniveau en volledig op maat van de leerling. Indien noodzakelijk zal er beroep gedaan worden op externen in samenspraak met leerling en ouders.

Taalbeleid

Na week 1 worden alle nieuwe leerlingen gescreend op taal. Hierdoor proberen we hindernissen op vlak van taal op te sporen. We gebruiken hiervoor een wetenschappelijk onderbouwd screeningsinstrument Diataal. Op deze manier kunnen we leerlingen tijdens de lessen extra ondersteuning bieden om teksten, vraagstukken, tabellen en wetenschappelijke info de baas te kunnen.

Leerlingengids

Een aantal zaken zijn voor alle leerlingen van belang. Onze agenda bevat dan ook een leerlingengids met de meest frequente ondersteuning die de leerlingen steeds kunnen raadplegen. Netiquette, spellingsregels, schrijfkaders, bronnen controleren, planmatig werken...zijn slechts enkele voorbeelden van de inhoud van onze leerlingengids.

Antipestbeleid

Pesten kan niet! Met ons antipestplan sanctioneren we niet, maar sensibiliseren we de leerlingen. Tijdens de lessen Leefsleutels komen zaken zoals verdraagzaamheid en conflicthantering zeker aan bod.

STICORDI

Naast verschillende stimulerende maatregelen, krijgen leerlingen met leerstoornissen, leerproblemen, speciale noden of hoogbegaafdheid een STICORDIPLAN. Dit wordt samen met de leerlingen en de ouders gemaakt en bevat afspraken waardoor leerlingen op een flexibelere manier de doelen halen.
De leerlingen krijgen de mogelijkheid om met compenserende software te werken en worden hierin begeleidt. 

Examenvoorbereiding

De leerlingen worden intensief voorbereid op de examens. Een halve dag samen met de leercoach en de leerlingen leren plannen, checken, oefenen... Het examenmapje voor zowel de leerlingen, als de ouders is een 360° voorbereiding.

Integratie tweede graad

De leerlingen worden gedurende een volledige dag ondergedompeld in de structuur van het onderwijs en de diverse studiegebieden, waardoor ze een zeer gerichte en gemotiveerde keuze kunnen maken naar hun verdere schoolcarrière toe.