Het zorgbeleid

Elke leerling verdient het om, naast een goede opleiding, op verschillende manieren begeleid te worden. Dit betekent dat onze schoolstructuur een aantal essentiële zaken bevat die de leerlingen ondersteunen in het leren en het leven op de school.

Onze school staat er op elke leerling zo individueel mogelijk te begeleiden, waarbij de leerling steeds centraal staat. De begeleiding/zorg zal steeds eerst en vooral gebeuren op schoolniveau en op maat van de leerling. Indien noodzakelijk zal er beroep gedaan worden op externen in samenspraak met leerling en ouders.

ReDiCoDi

Naast verschillende stimulerende maatregelen, krijgen leerlingen met leerstoornissen, leerproblemen, speciale noden of hoogbegaafdheid een ReDiCoDiplan. Dit wordt samen met de leerlingen en de ouders gemaakt en bevat afspraken waardoor leerlingen op een flexibelere manier de doelen halen.

Examenvoorbereiding

De leerlingen worden intensief voorbereid op de examens. Een halve dag samen met de zorgco en de leerlingen leren plannen, checken, oefenen... De leerlingen in het eerste jaar worden hier heel intensief in bijgestaan en naarmate ze ouder worden, wordt er steeds meer zelfstandigheid verwacht.

Studiekeuzebegeleiding

De leerlingen van het tweede jaar worden gedurende een volledige dag ondergedompeld in de structuur van het onderwijs en de diverse studiegebieden, waardoor ze een zeer gerichte en gemotiveerde keuze kunnen maken voor hun verdere schoolcarrière.