Sport

Beweeg je graag en wil je kennis maken met een uiteenlopende waaier aan sporten?
Kies dan de richting sport.
 

Je gaat je grenzen van jouw motorische vaardigheden ontdekken en ze leren uitbreiden. Het is dus met andere woorden de bedoeling om een beeld te krijgen van je eigen kunnen.

Niet alleen 'fysiek actief' zijn, maar ook de sociale vaardigheden die tijdens het sporten nodig zijn krijgen de nodige aandacht. Zoals samenwerken, regels aanvaarden en afspraken van fair play hanteren.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

2u

       Frans

       Engels

 

Project

13u

       Project algemene vakken

       STEM & techniek

       Burgerschap

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Gezondheid en beweging: lichamelijke opvoeding

2u

Skillslab* 2u

Keuzegedeelte

Combineer één optie uit de eerste kolom en één optie uit de tweede kolom.

Keuzeblok 1

Keuzeblok 2

STEM-technieken: printmedia Voeding en horeca
Verzorging Sport
  Sport (Surf&Sail)

* Skillslab = tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.