Surf&Sail

Hier krijg je naast de basisvorming surf- en zeillessen van een professionele trainer. Onder zijn begeleiding leer je niet alleen de technische knepen maar ook veel praktijk op het water zodat je snel vooruitgang boekt en plezier beleeft.

Want kunnen surfen en zeilen is vooral blijven oefenen en techniek bijschaven.
Kan je al zeilen of heb je bij ons het eerste jaar Surf&Sail gevolgd dan hoef je je ook na het aanleveren van de basisbeginselen niet te vervelen. Door goed te blijven trainen is er nog een hoop te leren. Want zelfstandig in je boot zeilen is één ding, maar om bijvoorbeeld de snelste te zijn is een tweede.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

2u

       Frans

       Engels

 

Project

13u

       Project algemene vakken

       STEM & techniek

       Burgerschap

 

Creatieve vorming

1u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Gezondheid en beweging: lichamelijke opvoeding

2u

Skillslab 2u

Keuzegedeelte

Combineer één optie uit de eerste kolom en één optie uit de tweede kolom.

Keuzeblok 1

Keuzeblok 2

STEM-technieken: printmedia STEM-technieken:
schilderen en decoratie
Verzorging Voeding en horeca
Sport Economie en organisatie
Surf&Sail