Talent Surf&Sail

Als je al van in de basisschool weet dat je niet zo graag studeert en de dingen liever praktisch aanpak, dan is Talent@Work de ideale oplossing voor jou. De leerstof wordt aangepast en de klemtoon ligt vooral op 'leren door te doen'.

Je moet nog niet kiezen wat je wilt volgen. Wij helpen jou in het maken van een gepaste studiekeuze. Verder krijg je een aantal nieuwe vakken, wij stellen ze even voor.

Je krijgt op een aangepast tempo 'thematisch onderwijs' in het vak PAV.
PAV staat voor 'Project Algemene Vakken'. Dit wil zeggen dat je de leertof aangeboden krijgt in diverse thema's die aansluiten bij jouw leefwereld.

Enerzijds worden de tekorten in de basisvakken opgespoord en worden verschillende reken- en taalvaardigheden opnieuw getraind. Anderzijds krijg je nieuwe leerstof te verwerken waarbij je een goede werk- en studiemethode aanleert. Binnen het thema is er naast taal en wiskunde ruimte voor geschiedenis, economie, aardrijkskunde en biologie.

Daarnaast volg je techniek. Tijdens deze lessen wordt er hoofdzakelijk aandacht besteed aan het reaslieren van eenvoudige opdrachten. Hierbij wordt kennis gemaakt met verschillende domeinen zoals hout, metaal en elektriciteit. Je krijgt ook informatie over hoe iets werkt en in elkaar zit en er wordt eveneens gekeken naar de impact van techniek.

Ligt jouw talent bij surfen en zeilen? Heb je interesse in deze twee sporten of ben je aangesloten bij een club? Dan kan je bij ons jouw hobby combineren met school. Dankzij onze ligging kunnen wij jou de kans bieden om jouw talenten in deze specifieke sporttak volledig te ontplooien. Kies vanaf het eerste middelbaar voor EduSurf&Sail en krijg naast de basisvorming surf- en zeillessen van een professionele trainer.

Lessentabel

Basisvorming

Talen

3u

       Frans

       Engels

 

Project

19u

       Project algemene vakken

       STEM en techniek

       Digitale competenties

 

Creatieve vorming

2u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Gezondheid en beweging: lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

2u

Optie Talent Surf&Sail

Surfen en zeilen 2u
Skillslab 2u

Tijdens deze lesuren krijg je de keuze om bepaalde leerstofonderdelen die je nog niet volledig onder de knie hebt bij te werken of te gaan uitdiepen en verkennen via onderzoeksvragen en miniprojecten.


* Extra achtergrondinformatie over de hervorming van het secundair onderwijs kun je ook op volgende website terugvinden.