Een studietoelage

Een studietoelage of schooltoelage is een financiële hulp van de Vlaamse overheid om de schoolkosten te helpen dragen.

Ze is bedoeld voor:

  • kleuters;
  • leerlingen lager onderwijs;
  • leerlingen secundair onderwijs;
  • studenten hoger onderwijs.

De grootte van de toelage is afhankelijk van twee zaken:

  • de samenstelling van het gezin (gehuwd, samenwonend, alleenstaand, aantal kinderen...)
  • het gezinsinkomen.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor de studietoelage kan je meer info krijgen door hier te klikken.
Algemene informatie kunt u ook terugvinden via volgende website: www.studietoelagen.be