Avondstudie

Voor heel wat leerlingen vormt huiswerk geen probleem. Ze komen thuis en maken hun taken en leren hun lessen zonder dat er iemand een opmerking over hoeft te maken.
Bij andere leerlingen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een minder goede leerhouding of weten niet precies hoe ze een taak of les moeten aanpakken.

Middenschool Bredene biedt de mogelijkheid om tot 16u30 avondstudie te volgen.
Dit studiebegeleidingsmoment is voor leerlingen: 

  • die extra begeleiding nodig hebben bij bepaalde vakken of opdrachten;
  • die door een bepaalde taalachterstand extra tijd en ruimte nodig hebben;
  • die op school in alle stilte toetsen voorbereiden of taken maken;
  • die een bepaalde studiehouding of studiemethode ontwikkelen;
  • die thuis te snel afgeleid worden om één of andere reden;
  • die nood hebben aan vragen tijdens het maken van huiswerk.

Elke leerling kan vrijwillig een aanvraag indienen om avondstudie te volgen.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hierover ook een brief mee.

Niet enkel op vrijwillige basis is er avondstudie mogelijk. Indien het team van leerkrachten, de leerlingenbegeleiding of de directie het nodig acht om studiebegeleiding te volgen, wordt er een advies via de agenda meegedeeld. Dit is niet als sanctie, maar als hulpmiddel om het beste in de leerling naar boven te halen.