STEM (science technology engineering mathematics)

Droom jij ervan op Mars te wandelen of de Nobelprijs voor de natuurkunde te winnen? Wij maken van jou een echte wetenschapper!

STEM staat voor 4 grote pijlers:
- wetenschappen (science);
- technologie (technology);
- techniek (engineering);
- wiskunde (mathematics).

In het vak STEM ga je actief aan de slag met technologische en wetenschappelijke projecten, alsof je een kleine ingenieur of wetenschapper bent.

Je leert er programmeren en maakt onder andere kennis met Arduino en Lego Mindstorms robotica.
STEM prikkelt en stimuleer je om op ontdekking te gaan. Voor het onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal. Door de probleemoplossende aanpak maken we het leerproces levendiger en scherpen we jouw enthousiasme voor informatica, wetenschap, techniek en wiskunde aan.

Hiermee bieden we een antwoord op de groeiende vraag naar hoog opgeleide wetenschappers, ingenieurs en technici. STEM-beroepen zijn de beroepen van de toekomst.

Is STEM iets voor mij?

- Heb je een grote interesse voor wetenschappen, wiskunde en technologie, en behaalde je in het zesde leerjaar goede punten voor deze vakken?
- Ben je geboeid door het oplossen van problemen in wiskunde en wetenschappen?
- Kan je als geen ander creatieve oplossingen bedenken voor abstracte problemen?

Dan is STEM iets voor!

Je leert er zelfstandig problemen oplossen en gaat zelf op zoek naar de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit te doen.

Lessentabel

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2u
Aardrijkskunde 1u
Engels 2u
Frans 3u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Natuurwetenschappen 2u
Nederlands 5u
Plastische opvoeding 1u
Wiskunde 4u
Techniek 2u

Optie

Techniek - wetenschappen 4u
STEM 3u