Mens en maatschappij

Deze richting richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. De focus ligt vooral op lichaamsverzorging, voeding en EHBO, en hoe je deze zaken in de praktijk uitvoert. Je bestudeert 'de mens en zijn milieu' en verneemt meer over het sociale, het technische en het algemeen vormende. Deze richting is dé ideale voorbereiding om later Sociaal-Technische Wetenschappen (STW) te volgen.

Lessentabel

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2u
Aardrijkskunde 1u
Engels 2u
Frans 3u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Natuurwetenschappen 2u
Nederlands 5u
Plastische opvoeding 1u
Wiskunde 4u
Techniek 2u

Optie

Muzikale opvoeding 1u
Plastische opvoeding 1u
Theorie gezinstechnieken 2u
Praktijk gezinstechnieken 4u