Talentverkenning

Heb je nog geen idee welke richting je moet kiezen, stel die keuze dan nog even uit en volg het traject Talentverkenning.

De twee uur domeinverkenning hebben als doel om jouw te laten proeven van de verschillende studiedomeinen van het middelbaar onderwijs.
Op deze manier kun je in het tweede en derde jaar een studierichting kiezen die het dichtst aanleunt bij jouw talenten.

Lessentabel

Basisvorming - 27 uur

Talen

10u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Natuurwetenschappen

       Aardrijkskunde

       Techniek

 

Creatieve vorming

2u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Burgerschap en ondernemen

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Optie Talentverkenning - 5 uur

Domeinverkenning                                      2u

Tijdens deze les proef je van de verschillende studiedomeinen waaruit je later kan kiezen.
Op die manier leer je waar jouw talenten en interesses liggen.
De verschillende studiedomeinen zijn:

  • Klassieke Talen
  • Moderne Talen en wetenschappen
  • STEM-wetenschappen
  • STEM-technieken
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie
  • Voeding en horeca
  • Sport
  • Kunst en creatie
Talentontwikkeling 3u

Het vak 'talentontwikkeling' heeft al doel een betere oriëntatie voor onze leerlingen mogelijk te maken.

We doen dit op 3 verschillende niveaus:

1. VERSTERKEN = het wegwerken van tekorten in de algemene vorming;

2. VERDIEPEN = een aantal vakken uit de algemene vorming verder uitdiepen;

3. VERKENNEN = exploreren van vakken die niet tot de algemene vorming behoren.

We werken hierbij met miniprojecten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Digital Art and Media: "Hoe wordt een Hollywoodscene gemaakt?"
- STEM: "Hoe bepaalt men het reliëf van de zeebodem?"
- Geschiedenis: "Welke betekenis hebben onze hiërogliefen?"

- ...

* Bovenstaande lessentabel is onder voorbehoud van wijzigingen conform het decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

We volgen de ontwikkelingen van het secundair onderwijs nauwgezet en we houden je graag via onze website op de hoogte.

Extra achtergrondinformatie over de hervorming van het secundair onderwijs kun je ook op volgende website terugvinden.