Talent Klassieke Talen

Misschien speel je met de vraag waarom Latijn studeren nuttig is?

Wel, met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Als je Latijn studeert dan leer je vlotter moeilijke woorden zowel in onze taal als in vreemde talen zoals Frans, Spaans, Italiaans, ...

Door je te verdiepen in de Latijnse spraakkunst krijg je een beter zicht over hoe een taal is opgebouwd. Taalkundig inzicht ontwikkelen is een mooie meenemer als je later andere talen wilt leren. Niet alleen scherp je jouw taalvermogen aan, maar je traint ook het 'analytische denken', wat in de wetenschappelijke vakken en wiskunde heel belangrijk is.

Je verdiept je in sappige en boeiende verhalen van de mythologie en de Romeinse geschiedenis. Samen met jouw leraar ontdek je hoe onze beschaving wortels heeft in de Griekse en Romeinse cultuur. Laat je onderdompelen in historische achtergronden en verrijk jouw wereldbeeld. Waan je even een soldaat van het Romeinse leger. Of misschien schuilt er en Jupiter of Hercules in jou?

Kortom, wil je het verleden bestuderen, sterker worden in taal en onze moderne samenleving beter begrijpen? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen.

Lessentabel

Basisvorming - 27 uur

Talen

10u

       Nederlands

       Frans

       Engels

 

Wetenschappen en techniek

9u

       Wiskunde

       Natuurwetenschappen

       Aardrijkskunde

       Techniek

 

Creatieve vorming

2u

       Muzische opvoeding

       Plastische opvoeding

 

Mens en maatschappij

4u

       Geschiedenis

       Burgerschap en ondernemen

       Lichamelijke opvoeding (* optie CLIL)

 
Levensbeschouwelijke vakken

2u

Optie Talent klassieke talen - 5 uur

Klassieke talen                                         2u
Talentontwikkeling 3u

Het vak 'talentontwikkeling' heeft al doel een betere oriëntatie voor onze leerlingen mogelijk te maken.

We doen dit op 3 verschillende niveaus:

1. VERSTERKEN = het wegwerken van tekorten in de algemene vorming;

2. VERDIEPEN = een aantal vakken uit de algemene vorming verder uitdiepen;

3. VERKENNEN = exploreren van vakken die niet tot de algemene vorming behoren.

We werken hierbij met miniprojecten, enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Digital Art and Media: "Hoe wordt een Hollywoodscene gemaakt?"
- STEM: "Hoe bepaalt men het reliëf van de zeebodem?"
- Geschiedenis: "Welke betekenis hebben onze hiërogliefen?"
- ...

* Bovenstaande lessentabel is onder voorbehoud van wijzigingen conform het decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

We volgen de ontwikkelingen van het secundair onderwijs nauwgezet en we houden je graag via onze website op de hoogte.

Extra achtergrondinformatie over de hervorming van het secundair onderwijs kun je ook op volgende website terugvinden.